องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู อำเภอวิหารเแดง จังหวัดสระบุรี : www.nongmoosao.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
[ ดูทั้งหมด ]Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 2 คน
เมื่อวาน 9 คน
อาทิตย์นี้ 28 คน
เดือนนี้ 188 คน
ปีนี้ 757 คน
ทั้งหมด 757 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (20-04-58)

  วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๙
       วันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๙  จังหวัดสระบุรีได้กำหนดให้เป็นวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๙
 
  วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๙
  พิธีเปิดอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมูแ...
  โครงการ อบต.สัญจร ประจำปี ๒๕๕๙
  กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
  ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย
  ตรวจสารเสพติดพนักงาน
  ประชาคมหมู่บ้าน
  โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
  แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 255...
  อบต.หนองหมูจัดกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ...
   
ทดสอบการทำงานโปรแกรม
ทดสอบการทำงานโปรแกรม1
ทดสอบการทำงานโปรแกรม2
ทดสอบการทำงานโปรแกรม3
ทดสอบการทำงานโปรแกรม4
ทดสอบการทำงานโปรแกรม5
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.